20 juli 2010

Dure tijdelijke kracht kan jarenlang blijven

Van Herwaarden is de uitzonde­ring op de regel, bevestigt Depla. Hij blijft langer dan een jaar op het ‘langlopende’ project Strijp S. „ Zijn uren zijn gemaximeerd”, voegt de wethouder er wel aan toe.

De lijst van 375 leveranciers van ex­tern personeel in 2009 bevat nog wel meer namen van ‘tijdelijke’ medewerkers die langer dan een jaar voor de gemeente werken.
Zoals Boudewijn Tooren (groen­projecten), Rob Koolen (arbeids­marktbeleid), Sjors van de Zanden (verlichtingsprojecten) en Brian Voesten ( gebiedsontwikkeling).
Van de Zanden en Voesten werk­ten enkele jaren onder de vlag van hun eigen bedrijf voor de gemeen­te. Momenteel worden ze inge­huurd via Yacht, een van de deta­cheringsbedrijven waarmee de ge­meente een zogenoemd mantel­contract heeft gesloten. Op die ma­nier voldoet de gemeente aan de Europese aanbestedingsregels.
Detacherings- en uitzendbureaus als Manpower en Tempo Team ne­men op de gemeentelijke inhuur-l­ijst de hoogste posities in. Ze zijn samen goed voor zo’n 15 van de 45 miljoen euro aan inhuurkosten.

Welk werk het uitzendpersoneel heeft verricht, kan de gemeente niet tot in detail vertellen. Het kan gaan om vervanging. In allerlei sec­toren is voor tijdelijke projecten sprake van ingehuurde krachten. Een belangrijk aandeel leverde de sociale dienst, waar extra handjes nodig waren voor begeleiding van werklozen en verstrekking van uit­keringen.
Het benodigde extra budget was daarvoor beschikbaar, haast de ge­meente zich te zeggen. „Individue­le sectoren die inhuurden, bleven binnen hun begroting. Maar alles bij elkaar ontstond wel een beeld dat we met z’n allen niet willen”, zegt Depla. Meer dan een kwart van de personeelskosten in 2009 ging op aan tijdelijk personeel.

Depla ervaart met name de gebrek­kige controle op de inhuurbedra­gen als een probleem. De inhuur is sinds 2009 op een andere ma­nier geadministreerd. Het kan zijn dat dezelfde kosten voorheen el­ders in de boeken stonden.

De inhuurlijst geeft ten opzichte van 2007 in ieder geval een verte­kend beeld vanwege brandweersa­larissen die sinds halverwege 2008 als inhuur van derden worden be­schouwd. De brandweer was in 2009 goed voor bijna 9 van de 45 miljoen aan inhuurkosten.

Depla is in principe geen tegen­stander van inhuur, zegt hij. „ Soms heb je zelf de mensen niet in huis. De markt is ook een tijd krap geweest.” Voor bepaald werk is een ‘flexibele schil’ volgens De­pla onontbeerlijk: seizoensgebon­den activiteiten bij de zwembaden en de ijsbaan bijvoorbeeld.

Peter Scholtes

Onder meer voor projecten als de ontwikkeling van Strijp S heeft de gemeente Eindhoven interimmanagers ingehuurd. foto Ronald Otter.