9 juni 2010

Depla: ‘ stad werd er wel mooier van’

Het toelichten van de jaarrekenig was de eerste grote openbare klus voor de nieuwe wethouder. Ook wel een bijzondere klus omdat de cijfers een weerslag zijn van het be­leid van een vorige gemeenteraad en een vorig college. Maar Depla leek al aardig thuis in de materie. Al te forse kritiek van (oppositie) partijen pareerde hij door de bal te­rug te kaatsen. Uitgaven die ge­daan zijn, waren immers het ge­volg van het uitvoeren van raads­besluiten, aldus Depla. De wethou­der vond de bezorgdheid over het uitgeven van 55 miljoen euro uit de reservepot ook niet zo’n ramp. Behalve dat ‘de stad er mooier van werd’, zei hij ook dat ‘een deel van de reserves daar nu een keer voor is’. Met alle partijen in de raad deelde Depla wel de bezorgdheid over de hoge kosten die Eindho­ven heeft aan de inhuur van ex­tern personeel. Daaraan werd in 2009 45 miljoen euro betaald. De­pla kondigde aan in het najaar met een voorstel te komen om op het vlak van het inhuren van deskun­digheid te gaan samenwerken met buurgemeenten of met de andere grote steden in Nederland. Verder zei hij dat nog strenger gekeken moet worden per afdeling of in­huur van derden nodig is.

Corrie de Leeuw