2 november 2005

De val van een zonnekoning

De onderzoekscommissie legt ook een relatie met de nieuwe bestuurscultuur van dit college dat kiest voor een zwaardere politieke aansturing en meer te zeggen wilde hebben over ambtenaren. In  het geval van Pastoor ging de nieuwe cultuur gepaard met brute uitspraken, en intimidatie. Anderzijds wijst de commissie op het bestuurlijk handelen van het college zelf dat er vooral op gericht was het college bij elkaar te houden.  Zo bang was dit college om zelf mee te worden genomen in de val. We kunnen dan ook niet anders dan concluderen dat er een hoge verantwoordelijkheid rust bij het college zelf. Ruimte kun je immers alleen maar nemen als die ook wordt gegeven.

Het rapport geeft geen antwoord op de ook door de commissie zelf  herhaaldelijk gestelde vragen naar motieven van de heer Pastoor zelf. In alle antwoorden die hij zelf geeft klinkt een onaantastbaarheid door van een eigengereide trotse wethouder; die het Eindhovense vastgoed tot een exclusief terrein verklaart waarop hij alleen zich kan bewegen. Een zonnekoning van het vastgoed.

Onze fractie zou graag meer inzicht willen krijgen in het hoe en waarom. Is het alleen dit warme bad van de macht of zit er meer achter. Als deze wethouder een bouwbedrijf bevordert. Is het dan toevallig het zelfde bouwbedrijf waarmee hij in Lyon een voetbalwedstrijd bezocht.? Hoe sterk zijn überhaupt  de banden met de vastgoed wereld? Met name hierover gonst het van de geruchten.

In het huidige rapport staat de conclusie dat er gaan reden is voor nader onderzoek. Het college vind een rechtvaardiging van haar besluit op 26 september om het vertrouwen op te zeggen en gaat over tot de orde van de dag. Zuiver juridisch  gesproken zijn er rechtsgeldige besluiten genomen. Bij waterrijk is bestuurlijk incorrect handelen vastgesteld. Er zijn geen aanwijzingen dat er met andere projecten is gesjoemeld. Het college gaat over tot de orde van de dag.

Onze fractie handhaaft haar eerder uitgesproken opvatting dat een breder en diepgaander onderzoek nodig is. Een onderzoek naar 3,5 jaar Pastoor. Een onderzoek naar alle handelingen in het vastgoed en relaties met de vastgoed wereld. Dan komt een einde aan het geruchten circuit en komt hopelijk de laatste steen boven. Dan komt de laatste steen naar boven.
Het college zal zich in de raad moeten verantwoorden over de ruimte die het liet en moeten uitleggen waarom zij  niet eerder ingrepen.

Jan van den Biggelaar
Fractievoorzitter PvdA