27 april 2010

De ruimte in een onnatuurlijk bondgenootschap

En dan Eindhoven Airport. Hoe gaan ze dat oplossen, dat was van­tevoren een grote vraag. Want waar VVD, D66 én PvdA voor uit­breiding waren, liet GroenLinks steeds het andere geluid horen. En wat zegt het akkoord?… Groeien mag, als het goed is voor de econo­mie. En voor GroenLinks staat er bij dat de coalitie vindt dat Eindho­ven de meest innovatieve luchtha­ven op het vlak van duurzaam­heid moet worden. Maar hoe meet je hoe goed uitbreiding voor de economie is? En wat als de innova­tieve duurzaamheidsambitie niet gehaald wordt?

De ozb dan. Voor PvdA en Groen-Links was verhoging bespreekbaar. Voor D66 en VVD niet. Welnu, wat bedacht Fris- Paars? Als het echt niet anders kan, mag de ozb omhoog. ‘En dan leggen we aan de stad uit waarom het nodig is.

En zodra de financiële situatie het toestaat, bekijken we of de tarie­ven weer omlaag kunnen.’ Hier is cruciaal: maar wanneer kan het dan echt niet anders? En ook daar kan vast heel verschillend over ge­dacht worden. Ook binnen Fris- Paars. „ Dit is geen natuurlijk bondgenootschap”, zei formateur Annemiek Toonen vorige week.
De bondgenoten zijn het eens over een tekst die een uitgangs­punt vormt. Misschien wel een uit­gangspunt voor vier jaar van stevig debat. Omdat dankzij de ruimte in het akkoord de stemverhoudingen niet bij voorbaat vastliggen.

Als de coalitiepartijen zich dan in ieder geval maar aan hun belofte houden om dat in heldere, begrij­penlijke taal te doen.