29 mei 2013

De PvdA voor fairplay

13 juni 2008
altDeze week is het EK weer begonnen! Voor velen een voetbalfeest waar naar  uit is gekeken. Natuurlijk omdat we gaan winnen maar vooral omdat er wat valt te genieten op de velden, maar dan wel op een sportieve manier. Wanneer we kampioen worden én dit gebeurd met sportief gedrag dan heeft dat zijn positieve uitwerking  op het voetbal in zijn totaal maar natuurlijk ook op onze Eindhovense voetbalclubs! Deze  Eindhovense voetbalverenigingen hebben juist wat betreft ‘fairplay ‘ de armen ineen geslagen om te komen tot een gezamenlijk Normen & Waarden-beleid. Dit gezamenlijke beleid is vastgelegd in een convenant waar inmiddels alle voetbalverenigingen akkoord op hebben gegeven. De voetbalverenigingen vragen de gemeente Eindhoven om inhoudelijke en financiële ondersteuning. De PvdA fractie vindt dit een zeer goed initiatief! Dinsdagavond in de raadsvergadering heeft Frank Depla een actuele motie ingediend om dit convenant te ondersteunen. “Het gezamenlijke Normen & Waardenbeleid wordt vastgelegd in een convenant dat begin september ondertekend zal worden door  de Eindhovense voetbalverengingen, de Eindhovense Sportraad en nu ook de gemeente Eindhoven. Gezamenlijk moet dit convenant worden gedragen, aldus Depla. In het convenant staat De Eindhovense Norm beschreven: 6 vuistregels voor de omgang met elkaar op en rond de voetbalvelden. Deze Eindhovense Norm komt ook op alle voetbalsportparken te hangen. Volgens Depla is het convenant geen reactie op mogelijk toenemend geweld op en rond de velden, “integendeel, volgens mij gaat het juist goed met het voetbal. Juist dankzij alle aandacht voor Normen & Waarden de afgelopen jaren gaat het beter. Dit convenant, in combinatie met de borden en mogelijk een Fair-play-toernooi kan nog een extra impuls geven aan het plezierig voetballen. Want daar is het om te doen: Met plezier voetballen. Aldus Depla . Belangrijk is ook dat de voetbalverenigingen elkaar onderling aan kunnen spreken op het getekende convenant. Wethouder Mittendorf reageerde ook enthousiast en heeft direct toegezegd dit convenant te  ondertekenen.