5 december 2009

De leden zijn wakker geschud voor de campagne!

Wake-Up-Call Roos

In december hebben we alle strijdbijlen weer opgegraven en zijn we begonnen met onze campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010! Sinterklaas heeft de eer gehad om de start van de PvdA campagne in te luiden. Zijn actie was een Wake Up Call richting de leden. De Sint heeft zijn Pieten gevraagd om op 4 en 5 december een roosje bij u voor de deur te leggen. Hij heeft er zelfs een gedichtje aan toegevoegd met een website waar u meer informatie kon vinden.

Zijn doel was om u allen op te roepen een steentje bij te dragen aan de campagne. Alle hulp is echt hard, als is het maar een uurtje, nodig om een spetterende campagne te voeren om onze standpunten over het voetlicht te brengen.

De Pieten hebben er ontzettend veel plezier in gehad u te verrassen met een roosje. Zo ontdekten de Pieten tijdens het bezorgen van de roosjes dat 3 buren naast elkaar lid waren van onze club. De vraag is nu dus, weten deze buren van elkaar dat ze lid zijn? Daar kunnen we natuurlijk achterkomen als ze alle drie naar de nieuwjaarsreceptie komen of naar een van de campagne acties.

Heeft u zich al opgegeven op www.w-u-c.nl want dat kan natuurlijk nog steeds! U kunt binnenkort gebeld worden met de vraag ofen op wat voor manier u een steentje kunt bijdragen aan de campagne.