26 juni 2009

De kracht van het verschil

Op donderdag, 4 juni 2009, vond in het Evoluon de conferentie over diversiteit plaats : De kracht van het verschil. Eindhoven heeft meer dan 212.00 inwoners, die van elkaar verschillen door geslacht, opleiding, milieu, sexuele voorkeur, geloofsovertuiging, intellectuele bagage, leeftijd en etnisch-culturele afkomst. Hoe ga je als organisatie om met deze verschillen ??  Daar ging deze conferentie over. Een bewoner uit een buurt in Eindhoven was actief op de conferentie en werkte mee aan de film : Eindhoven Antennae van Rapid Eye Movement. De bewoner vertelde heel basaal hoe je dat op straatniveau moet aanpakken. In deze film zag je ook medewerkers van organisaties die een positief verhaal vertelden over diversiteit.  De volgende film dient ook andere facetten over diversiteit naar voren te brengen. Af en toe gaat het namelijk ook moeizaam. De conferentie is geslaagd. Organisaties hebben meer inzicht gekregen hoe de dienstverlening rondom diversiteit verbeterd kan worden. Ook de PvdA kiest voor diversiteit in Eindhoven : Iedereen doet mee en niemand wordt buitengesloten. Ook voor politici is de film een aanrader.

Jacques van der Meer
Woordvoerder gebiedsgericht werken en burgerparticipatie.