29 mei 2013

De emotie van hondenpoep

De emotie van hondenpoep
28 september 2007

Dat hondenpoep een emotioneel beladen onderwerp is voor veel mensen, bleek afgelopen dinsdag wel in de raadszaal. Op de agenda stond het hondenpoepbeleid en dat was voor enkele hondenbezitters reden om, met hun hond, op de publieke tribune plaats te nemen. Drie insprekers gaven hun mening over de voorliggende plannen. Twee van de drie lieten duidelijk hun afkeer over de poepoverlast blijken en verzekerden de commissieleden ervan dat zij altijd al met schepje en zakje de honden uitlaten. Dat een hond een trouwe vriend is voor vele mensen en dat honden met respect en vriendelijkheid moeten worden behandeld, staat voor de PvdA buiten kijf.
Ook vertrouwen wij erop dat een heel groot deel van de hondenbezitters hun verantwoordelijkheid nemen en de door hun hond veroorzaakte rommel opruimen. Toch is de hondenpoep ergernis nummer 1 voor veel mensen. Mensen die niét in de raadszaal zaten. Al jarenlang is hondenpoep een punt op de agenda waar maar geen passend beleid op wordt gemaakt. Dít was met name de insteek voor de PvdA: wij zijn blij met plannen die de overlast nu eens écht aanpakken. Daarvoor is het wel nodig dat er enkele dingen grondig worden gewijzigd. Het voorstel behelsde heel concreet de volgende veranderingen met de huidige situatie:

Eenduidigheid,hondenpoep moet altijd en overal worden opgeruimd. Dus niet meer in bepaalde gebieden wel en andere niet. Dat is voor iedereen erg onduidelijk en brengt met zich mee dat er tóch overlast ontstaat. Aanlijnen,dat moet volgens de nieuwe verordening overal. Op dit moment moeten honden al altijd worden aangelijnd, behalve in de buitengebieden. Dat is nieuw in deze plannen: straks moeten honden óók in de buitengebieden aangelijnd zijn. Als compensatie hiervoor zullen diverse losloopgeieden worden gecreëerd. Handhaving,deze zal strenger worden.Wil je een beleid ontwikkelen om de overlast daadwerkelijk terug te dringen, dan zal er ook streng moeten worden opgetreden tegen overtreders. Om dit te kunnen waarmaken, wordt het verplicht om een zakje voor de poep bij je te hebben wannneer je de hond uitlaat. Anders heb je als handhaver namelijk enkel de mogelijkheid iemand ‘op heterdaad te betrappen’ en dat gebeurt zelden. Ruimte voor maatwerk, gekeken zal worden waar welke voorzieningen nodig zijn, in nauw overleg met de bewoners.
 
Waar alle partijen, ook de PvdA, de meeste moeite mee hadden, was punt twee: de aanlijnplicht.Het is onaanvaardbaar om mensen te verplichten de honden ook in de buitengebieden aan te lijnen zolang er nog geen alternatieven in de vorm van losloopgebieden zijn gerealiseerd. Op dit punt kwam de wethouder met een concessie: de buitengebieden blijven losloopgebieden totdat de benodigde voorzieningen zijn aangebracht. Dit was voor de PvdA voldoende toezegging om in te kunnen stemmen met het plan. Want ergernis nummer 1 moet worden aangepakt!
 
Mieke Verhees