19 december 2010

‘Dat ze in het stadhuis maar minder práten’

Maarten Houben van het CDA vindt dat de discussie over wat nu de kerntaken van de gemeente zijn, moet worden voortgezet. „Van ons hadden er meer harde keuzes gemaakt mogen worden. Behoort het Van Abbe tot onze kerntaken? En de Effenaar? en Home? Dat soort vragen moeten wat ons betreft zeker op de agenda.”

 

Veel intenties van het coalitie-akkoord zijn in de plannen goed verwoord, vindt Monique List van de VVD. „Het is goed dat we wel blijven investeren, bijvoorbeeld in design en innovatie. We moeten wel goed over zien te brengen wát we met dat geld gaan doen, want anders valt niet uit te leggen dat het op andere onderdelen met minder moet.” List begrijpt de bezuiniging op de bibliotheek, maar vindt wel dat de functie behouden moet blijven. „Die garantie is voor ons heel belangrijk.”

De LPF is volgens Rudy Reker weliswaar positief-kritisch, maar constateert tegelijkertijd dat een flink deel van de bezuinigingen toch op het bordje van de burger terechtkomt. „De klok wordt op een groot aantal fronten teruggezet. Prijzen verhogen en voorzieningen als een sporthal weghalen, is gewoon asociaal. En de ijsbaan: zorg gewoon dat zo’n baan wél kostendekkend wordt. En aan een wethouder als Schreurs, met haar miljoenen voor design en andere zaken, gaan we gewoon failliet.”

Tonnie van den Berk van Trots Op Nederland spreekt van ’een goed stuk’. „Maar er zijn ook kant­tekeningen. Zo hebben we erg veel moeite met het miljoen extra voor design, dat geld kunnen we beter inzetten voor de onderkant van de arbeidsmarkt.” Het opheffen van wijk- en dorpsraad vindt Van den Berk niks. „Zo’n raad weet goed wat er leeft onder de mensen.”

Kees Rijnders van Leefbaar Eindhoven is sceptisch. „Vooral de lastenverzwaring voor de burger vind ik niet fair. Wat me verder opvalt is dat er van de zes wethouders maar twee echt gaan bezuinigen. En ik heb zorgen over de portefeuille van Schreurs, waarin de miljoenen alleen maar structureler worden.”

Raadslid Tom van den Nieuwenhuijzen van GroenLinks vindt dat college en ambtenaren veel werk hebben verricht, maar stelt ook dat er voor de raad niet meer zo heel veel te kiezen valt. „Dit pakket van 56 miljoen zal het toch wel ongeveer moeten worden, veel ruimte zit er niet meer in. Daarnaast maken we ons wel zorgen over hoe bepaalde bezuinigingen gaan landen in de stad.”

Mieke Verhees (PvdA) is in het algemeen positief, maar vraagt zich wel af of de besparende vernieuwingen allemaal even goed uitpakken. „Het hele palet valt of staat met vernieuwing, maar dan moet je wel een heleboel neuzen dezelfde kant op zien te krijgen.” Zorgen zijn er bij de PvdA over de wijken, ‘omdat daar door landelijke maatregelen nog het een en ander wegvalt’. Over de bibliotheek wil de partij nog een stevige discussie. „We zeggen niet bij voorbaat nee, maar zo’n bezuiniging vergt wel een flinke cultuuromslag.”

Dré Rennenberg van Ouderen Appèl Eindhoven ziet het vrijdag gepresenteerde plan niet zitten. „Er worden echt verkeerde keuzes gemaakt, daar ben ik wel boos om. Ik mag het misschien niet zeggen, maar het lijkt of er een paar yuppen aan het besturen zijn die alleen maar zitten te twitteren en e-mailen. Als ik dan lees over minder prullenbakken… Laat ze in het stadhuis maar minder gaan práten.”

Ad de Koning