11 januari 2010

CultuurTotaal is een te vroeg geboren baby (bij een verkeerde moeder)

Want cultuur is niet alleen belangrijk omdat mensen naar een mooie voorstelling of tentoonstelling moeten kunnen. Cultuur is ook van economisch belang: mensen wonen graag in een stad waar genoeg te doen is op dat gebied. En als mensen ergens willen wonen, dan willen bedrijven en scholen zich er vestigen. Maar ook is cultuur van sociaal belang, als middel om sociale problemen aan te pakken. Een mooi voorbeeld hiervan is het toneelstuk