1 oktober 2010

Conflict dreigt rond bezuiniging

Lumens laat ook onderzoeken of de gemeente dit wel kan maken: zomaar besluiten dat een welis­waar gesubsidieerde, maar ook on­afhankelijke instelling, uit zijn re­serves geld moet halen om gaten in de gemeentelijke begroting te dichten. „Want als dát kan, dan zijn er natuurlijk nog wel andere instellingen te bedenken waar geld gehaald kan worden”, aldus Van der Linden. Ze zegt dat men bij Lu­mens best constructief wil mee­denken over bezuinigen. Dat daar ook al rekening mee gehouden werd. Maar dan wel vanaf 2011 en niet met ingang van 2011. De direc­teur wijst er ook op dat Lumens gemeentelijke subsidie krijgt voor diensten en activiteiten ten behoe­ve van kwetsbare groepen in de stad en jeugd. Minder subsidie ge­ven, betekent feitelijk minder dien­sten afnemen.

In december praat de politiek naar aanleiding van een aanvullend be­zuinigingsvoorstel van B en W over die vermindering van het wel­zijnsbudget. Als voorschot op het debat over de gemeentebegroting 2011 heeft Van der Linden nu een brief geschreven naar de raadsle­den. Ze hoopt dat die het B en W-voorstel om volgend jaar al 1,4 miljoen euro bij Lumens ‘weg te halen’, van tafel vegen.

„Want dit is echt kortetermijnpoli­tiek en ook echt niet slim. Het col­lege heeft gedacht dat bij ons snel geld te halen was. Maar dit voor­stel vinden wij onverantwoord. We werken er dan ook niet aan mee.”

Corrie de Leeuw