5 november 2009

Concept programma 3 maart 2010 gereed

Het concept zal besproken en vastgesteld worden tijdens de ledenvergadering op 25 november aanstaande.

Amendementen kunnen uiterlijk op 20 november bij het bestuur worden aangeleverd.

Het concept verkiezingsprogramma kunt u hier downloaden.

Meer informatie over de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.