20 september 2010

Commissie akkoord met vergoeding voor paters

Commissieleden Bianca van Kaat­hoven (SP) en Cyril Prinsen (GroenLinks) vroegen zich dins­dagavond wel af of de extra kosten achteraf te voorkomen waren ge­weest. Volgens wethouder Mary Fiers (PvdA) was dat in dit geval lastig, omdat ten tijde van de plan­vorming rond Mariënhage nog geen historische waardekaart van Eindhoven was vastgesteld. Zo’n kaart, met daarop alle mogelijke ar­cheologische vindplaatsen, is er nu wel.

Nico Stoevelaar ( CDA) vroeg zich af of de archeologische vondsten nog voor het publiek zichtbaar worden gemaakt. Volgens Fiers zijn daar op dit moment geen con­crete plannen voor. „De vondsten liggen nu nog veilig onder de grond, dus wat dat betreft is er ook geen haast bij. Bovendien zit het tij in economisch opzicht ook niet echt mee”, aldus Fiers. „Er is wel met de paters over gesproken en zij hebben aangegeven daar geen problemen mee te hebben, al is het natuurlijk niet de bedoeling dat mensen straks massaal door hun achtertuin gaan struinen.”

Ad de Koning