6 juli 2005

College moet wijzigingen plan Strijp S uitleggen

Maximale wazigheid dus. Daarom heeft de fractie van de Partij van de Arbeid het college schriftelijk om opheldering gevraagd. De vragen beperken zich niet alleen tot het woordengegoochel en de status van het stuk. Ook inhoudelijk zijn er een aantal kanttekeningen te plaatsen.

Zo worden er -naast een aantal technische aanpassingen- ook een aantal niet-technische (lees: inhoudelijke) aanpassingen op het Stedbouwkundigplan gemaakt. Het gaat dan bijvoorbeeld over het NatLab-gebouw, het aantal parkeerplaatsen, de grondbalans, het aantal commerciële ruimten en de verschuiving van rooilijnen.

Daarom wil de PvdA ook van het college weten of ze nog van plan is deze wijzigingen met de raad te bespreken.

De volledige tekst van de vragen van de PvdA vindt u hier.

Voor meer informatie:

Mary Fiers,
mary@pvda-eindhoven.nl