19 april 2006

Coalitieakkoord PvdA, CDA en SP

20060328.jpgDinsdagavond hebben PvdA, CDA en SP een akkoord bereikt over het programma voor, en de invulling van een nieuw college van B&W in Eindhoven. Het coalitieprogramma en de nieuwe wethoudersploeg zullen op woensdag 19 april om 16:00 uur in de raadszaal van het stadhuis gepresenteerd worden. Donderdag 20 april zal het onderhandelingsresultaat aan de leden van de PvdA voorgelegd worden.