24 april 2010

COALITIE EINDHOVEN Airport moet uitgroeien tot de meest innovatieve luchthaven op het gebied van duurzaamheid

In het veertig pagina’s tellende ak­koord staat onder meer ook dat Eindhoven Airport verder kan groeien, mits die groei ‘bijdraagt aan de zakelijke en economische belangen van de stad en de regio’. Het vliegveld moet uitgroeien tot ‘de meest innovatieve luchthaven op het gebied van duurzaamheid’ en moet in 2045 zelfs klimaatneu­traal zijn. Plaza Futura krijgt van de coalitie nog tot de zomer de tijd om een sluitend financieel plan voor een theater en filmhuis op Strijp S te maken. Formateur Annemiek Too­nen, die de coalitie mee vorm heeft gegeven, omschreef dat vijf weken durende proces als ‘een ma­rathon in sprinttempo’. „Het is be­hoorlijk snel gegaan, zeker als je bedenkt dat de vier collegepartijen geen natuurlijke bondgenoten wa­ren.” Staf Depla, een van de drie nieuwe gezichten in het college en de Eindhovense politiek, heeft on­der meer financiën en organisatie in zijn portefeuille. Lenie Scholten van GroenLinks, nog een paar da­gen wethouder in Nijmegen, richt zich op onder andere welzijn, Wmo en gezondheidszorg. VVD’ er Henk Brink , oud-wethouder in Amersfoort, gaat zich bezighou­den met onder meer economische zaken, Brainport, arbeidsmarktbe­leid en Eindh0ven als studenten­stad. Het nieuwe akkoord wordt dinsdag in de raad besproken.

Ad de Koning