19 oktober 2004

Buurtbudgetten blijven toch bestaan

Waar het college nu het geld vandaan haalt om de buurtbudgetten te bekostigen blijft eveneens vaag. Tijdens de vergadering van de commissie Financi