30 september 2010

Buurtbewoners en bedrijven kanaal weer met lege handen

Toch is het centrale vraagstuk voor de Kanaalzone heel helder, stelde ook een betrokken buurtbewoner dinsdagavond in de hal van het stadhuis. Het verkeer vanaf de rondweg dat ván of náár het stads­centrum wil, moet óf via de Ka­naaldijk óf via de nabijgelegen woonwijken rijden.
Wethouder Helms was, net als zijn collega Mary Fiers (PvdA), geen voorstander van wachten op de totaalvisie voor het Eindhoven­se verkeer. De visie nog langer uit­stellen zou een gemiste kans zijn, vindt Fiers.

Dat de visie het nu opnieuw niet gehaald heeft, hadden de wethou­ders kunnen zien aankomen.

Want vrijwel dezelfde visie werd vorig jaar ook al door de raadscom­missie terugverwezen. De voor­naamste kritiek toen: het stuk is te onduidelijk.

De politieke partijen geven nu aan bang te zijn met het vaststellen van de visie (verkeers)besluiten te nemen die straks niet meer terug­gedraaid kunnen worden. Volgens Helms en Fiers is dat zeker niet het geval. Waarmee ze dus ook in­direct toegeven dat het vaststellen van de visie best nóg langer op zich kan laten wachten. Met het uitstellen van een besluit staan zo­wel buurt als bedrijven op De Ka­de voorlopig weer met lege han­den.

Bedrijven blijven terughoudend met nieuwe investeringen en be­woners blijven zitten met overlast van het vele sluipverkeer in het ge­bied. Een totaalvisie op de ver­keersstromen in de stad en de daarbij behorende maatregelen hadden dat vele jaren geleden al kunnen en moeten voorkomen.

Ad de Koning