25 november 2010

Burgerinitiatief gratis bus later in raad

Bron: Eindhovens Dagblad, donderdag 18 november 2010

EINDHOVEN – Het burgerinitiatief van lobbygroep De Grijze Panters om het gratis openbaar vervoer in Eindhoven uit te breiden, wordt pas begin volgend jaar door de politiek besproken. Een meerderheid van de gemeenteraad wil eerst de bezuinigingsvoorstellen die het college van B en W volgende maand presenteert afwachten. Dat bleek dinsdagavond tijdens de raadsvergadering waarin het burgeriniatief formeel aan de raad werd aangeboden. Normaal gesproken zou het initiatief na aanbieding in de raad in de eerstvolgende commissievergadering worden besproken, maar dat wordt nu dus later. Volgens Mieke Verhees (PvdA) krijgt het voorstel alleen dan een serieuze kans. Met het initiatief wordt gepleit voor gratis busvervoer voor 55-plussers in Eindhoven.