31 december 2010

Brink wil winkels elke zondag open

Die aanwijzing kan door de gemeente zelf gebeuren, maar de cri­teria waar in zo’n geval aan voldaan moet worden, worden door een waarschijnlijke aanpassing van de wet strenger.

Door diezelfde wetswijziging, die nu bij de Eerste Kamer ligt, moet Eindhoven straks ook beter onderbouwen waarom ze recht meent te hebben op de twee extra koopzondagen in december, in het kader van Eindhoven Winterstad.

Brink zelf is voorstander van een permanente koopzondag volgens het ‘toeristisch regime’. „Stel dat een meerderheid van de raad dat ook wil, dan kunnen we dat proberen te gaan regelen.”

Brink waarschuwde de commissie dat zo’n procedure niet gemakkelijk te doorlopen is en, zeker als betrokken partijen bezwaren indienen, lang kan duren. „Dan komt er uiteindelijk de rechter aan te pas die toetst of de procedure goed is doorlopen.”

Naast D66 toonden in elk geval ook de VVD, Leefbaar Eindhoven en Trots op Nederland zich voorstander van een permanente koopzondag.

De PvdA, GroenLinks en de LPF hadden zo hun twijfels. „Het is een lastige spagaat”, vond Frank Depla (PvdA). „Aan de ene kant zie je dat de supermarkten op zondag in een behoefte voorzien, maar aan de andere kant zitten zeker de kleine winkels er niet op te wachten om elke zondag open te zijn.”

De SP en het CDA zien een permanente koopzondag zeker niet zitten. „De oplossing voor alle problemen, ook met de zondagopenstelling van supermarkten, is heel simpel: alle winkels dicht op zondag”, stelde Maarten Houben (CDA).

InitiatorWilliam Aarts belooft binnenkort met een actuele motie te komen waarin het college wordt opgedragen een voorstel te doen waardoor volledige openstelling op zondag mogelijk moet worden.

Ad de Koning