11 december 2012

Brief aan Diederik Samsom en Hans Spekman

 

Beste Hans en Diederik,
 
Naar aanleiding van het aftreden van Co Verdaas en onze interne berichtgeving hierover zijn wij door verschillende leden uit de achterban aangesproken op de mail van jl.donderdag.  
Zij verbazen zich, met ons, over met name de zinsnede:
 
"We vinden het ook treurig. In de eerste plaats voor hem zelf" 
 
In plaats van deze regel had daar naar ons idee moeten staan "we zijn blij dat dhr. Verdaas heeft ingezien dat wat hij heeft gedaan niet kan en daaruit de consequenties heeft getrokken" 
 
Waarom moeten we in de ‘eerste plaats’ compassie hebben met diegene die afkeurenswaardig gedrag heeft getoond ? En niet met diegene die hij schade heeft berokkend? Niet alleen het kabinet, wat toch al een moeilijke start beleeft, maar ook de partij in zijn geheel en de lokale politici die het op straat weer goed moeten maken. Wat ons betreft had er nog wel wat meer afstand van genomen mogen worden. 
 
We gaan toch ook niet eerst compassie hebben met Lance Armstrong? Nee, wel met de jonge renners die juist nu door zijn toedoen grote moeite hebben het vertrouwen weer te winnen van het publiek door te laten zien dat het – zonder doping –  ook anders kan en moet.
 
Overigens doen wij daarmee niets af aan het feit dat Co Verdaas veel heeft betekend voor de partij en dat wij hem veel succes wensen bij het vinden van een nieuwe baan, maar wij vonden dat we jullie deze reacties uit de achterban niet mochten onthouden.
 
Met vriendelijke groet
Mieke Verhees –  Fractievoorzitter Eindhoven
Frank Depla – Vice-fractievoorzitter Eindhoven