15 september 2010

Brede steun voor impuls winkelstrip

De voorgestelde sloop van 65 wo­ningen om van winkelstrip Boule­vard Zuid een volwaardig wijkwin­kelcentrum te maken, is met het commissie-akkoord weer een stuk­je dichterbij gekomen. Voordat het zover is moet eerst het bestem­mingsplan nog gewijzigd worden, een procedure die nog zeker een jaar in beslag neemt.

Ondanks de meerderheidssteun (alleen SP en D66 bleken nog niet van de noodzaak van een nieuw winkelcentrum overtuigd) uitte een nog grotere meerderheid zijn zorg over de afgenomen steun on­der de bewoners voor de plannen. Planontwikkelaar Stichting Boule­vard- Zuid beloofde de banden met de boze bewoners aan te ha­len; werd daar ook door zowel wet­houder Fiers als de raadscommis­sie toe aangespoord, maar overtuig­de de bewoners niet.

„Dit plan mist zowel noodzaak als draagvlak”, aldus oppossant Achil Janssen van bewonerswerkgroep Nieuwe Erven. „Het winkelcen­trum verloedert helemaal niet. De meeste winkels lopen als een trein.”

Wethouder Fiers beloofde de ge­troffen bewoners in ieder geval dat het sociaal plan in het vervolg van de planontwikkeling verankerd wordt. „Een winkelimpuls zónder sloop is niet aan de orde.”

San van Suchtelen