25 april 2006

Brede steun in raad voor Eindhoven Eén.

Maandag 24 april heeft een grote meerderheid het coalitieakkoord tussen PvdA, CDA en SP goedgekeurd. Naast de coalitiefracties stemden ook de raadsleden van GroenLinks, Ouderenappél, D’66 en ChristenUnie voor het voorstel. PvdA-fractievoorzitter Gaby van den Biggelaar is blij met die brede steun: "Petje af voor deze fracties; zij laten zien dat het hen om de inhoud gaat. Dat biedt vertrouwen voor de toekomst. Als een groot deel van de raad haar schouders onder ‘Eindhoven Eén’ wil zetten, kunnen we de ambities uit het akkoord ook waarmaken." Na de inhoudelijke discussie over het programma werden ook de wethouders met grote steun benoemd.