16 september 2010

Brede steun aanpak van topinkomen

De commissie besprak de rappor­tage over onderzoek naar dertig Eindhovense instellingen die meer dan een ton gemeentesubsidie per jaar krijgen en achttien instellin­gen waarbij de gemeente me­de- aandeelhouder is. Uit die rap­portage bleek dat directeuren bij Novadic, GGzE en Zuidzorg meer verdienen dan de minister-presi­dent (Balkenende-norm: 181.000 euro). Ook de directeur van Eind­hoven Airport zit daar boven. Een Ergon-directeur die ook meer dan de norm verdiende, krijgt inmid­dels minder betaald. Het onderzoek is nog door de vori­ge gemeenteraad ingesteld. Maar de huidige raad stemt breed in met het voorstel van de nieuwe wethouder Staf Depla om zowel het instellen van de norm als pla­fond als het geven van openheid daarover als subsidievoorwaarde te stellen. Uit het rapport van juni bleek ook dat vijf gesubsidieerde instellingen hadden geweigerd aan het onderzoek mee te werken: No­vadic- Kentron, Vluchtelingenwerk, Vrijwillige Hulpdienst, Zelfhulp Netwerk en de VVV.

Alle fracties in de raad zijn blij met het collegevoorstel voor de strengere subsidievoorwaarden. Maar voor de SP gaan die nog niet ver genoeg. Die partij vindt dat Eindhoven zijn eigen norm moet hanteren. Bij gesubsidieerde instel­lingen zou de helft van het salaris van Balkenende als maximum moeten gelden.

Maar daar voelde Depla helemaal niks voor. „Wij zijn de vijfde stad van het land. Een stad ook met een geweldige ambitie. Dan moet de kwaliteit van de topmensen die je aanneemt toch zeker dezelfde zijn als die van topmensen in bij­voorbeeld Den Haag? Waarom zou je jezelf lager in hierarchie zet­ten. Ik zou zeggen: niet doen.”

De gemeenteraad moet het voor­stel voor de strengere subsidievoor­waarden nog vaststellen voordat die ook gaan gelden.

Corrie de Leeuw