22 januari 2010

Bouw geluidsscherm Tongelre start in 2011

De schermen komen langs de spo­ren naar Venlo en Weert, over een totale lengte van 3,5 kilometer en met een hoogte van 2 meter. Eén scherm is gepland langs het spoor naar Venlo vanaf de overweg Ton­gelresestraat tot voorbij de wonin­gen aan het Pijlstaartpad. Het an­dere scherm komt langs het spoor naarWeert vanaf de overweg Hof­straat tot aan de spoorwegover­gang bij het dierenasiel Doornak­kers.

Al in 2002 besloot de gemeente dat er geluidswerende maatregelen nodig waren. Zes jaar later, in juli 2008, werd een eerste sanerings­programma ingediend bij het mi­nisterie. Vrom concludeerde daar­uit dat ook ProRail, de beheerder van het spoorwegnetwerk, maatre­gelen moest treffen, omdat het drukker was geworden op het spoor. Geruime tijd zijn ProRail en de gemeente hierover in ge­sprek geweest. Uiteindelijk is besloten dat ProRail houten dwarsliggers onder het spoor gaat vervangen door beton­nen exemplaren. Hierdoor moet het geluid met 1 dB afnemen. De gemeente plaatst behalve het ge­luidsscherm ook een aantal ‘rail­dempers’ op de spoorstaven, waar­van een geluidsreductie van zo’n 3 dB wordt verwacht. Gedurende de werkzaamheden kunnen de spo­ren tijdelijk niet gebruikt worden. Het werk kan volgens ProRail daar­om slechts op een paar momenten in het jaar gedaan worden.

Buurtbewoner Tini Greveraars heeft er een hard hoofd in dat in 2011 wordt begonnen met de bouw van het scherm. „Het is voor mij zelfs een grote vraag of het er ooit komt.” Hij snapt niet dat de gemeente opnieuw een be­sluit moet nemen over het sane­ringsprogramma. „Vorig jaar, in een gesprek met ProRail en wet­houder Van Merrienboer, heeft de wethouder mij gezegd dat de ge­meente er helemaal uit was en dat de bouw in 2010 zou starten. En nu blijkt ineens dat er opnieuw een besluit nodig is. Volgens mij is dat scherm een wassen neus.”

Rob Burg