14 oktober 2009

Bouw centrum Meerhoven kan doorgaan

In het kader van het gemeentelijke Aanvalsplan Kredietcrisis investeert de gemeente samen met Rijk en provincie in plannen die door de recessie vast lopen. Centrum Meerhoven is het eerste plan dat in dit verband wordt vlot getrokken.

Onze fractie is blij voor de Meerhovenaren. Zij wachten al zo lang op een mooi centrum met winkels, horeca en andere voorzieningen.

Onvermijdelijk is dat de bouwwerkzaamheden hinder met zich meebrengen voor de Meerhovenaren. Fiers zegt zich in te spannen om, in samenspraak met inwoners en instellingen, de gevolgen zo beperkt mogelijk te houden. Wij zullen als fractie wat dat betreft de vinger aan de Meerhovense pols houden.