29 mei 2013

Bonnen voor daklozen Woensel in vragenhalfuurtje

5 december 2007
In de Raadsvergadering van 4 december heeft de PvdAe aan het college gevraagd wat ze willen gaan doen aan de toenemende overlast die dakloze alcoholverslaafden veroorzaken in Eindhoven. Dit naar aanleiding van een artikel in het Eindhovens Dagblad op 1 december. Als PvdA zijn we bezorgd dat het college de nadruk legt op repressie van deze groep en we zien dit niet als een oplossing maar eerder als een verplaatsing van het probleem. De wethouder (dhr. Don), geeft aan onze mening te delen en repressie zeker ook niet te zien als de enige oplossing. Ook de wethouder vind het nodig dat er in Eindhoven voor alcoholverslaafden een dagopvangvoorziening gecreëerd wordt, net zoals harddrugsverslaafden de mogelijkheid krijgen om op de dagopvang van Novadic aan de Kanaaldijk Noord drugs te gebruiken in de gebruikersruimten. De wethouder heeft toegezegd dat hij met dit probleem al aan de slag is en dat hij probeert om zo snel mogelijk een concrete oplossing hiervoor te realiseren. In het Stedelijk Kompas zal in beleid e.e.a. duidelijk gemaakt worden, het Stedelijk Kompas, is een beleidsstuk waarin het beleid voor de toekomst binnen de OGGZ(openbare geestelijke gezondheidszorg, oftewel zorg voor o.a. daklozen en verslaafden), beschreven zal worden, dit stuk is nog in ontwikkeling maar komt binnenkort naar de commissievergadering.