15 oktober 2010

Bijeenkomst met Job Cohen

Om deze verschillende geluiden, initiatieven en vragen de ruimte te geven, organiseren we drie ledenbijeenkomsten met Job Cohen. Onze partijleider zal kort de avond inleiden, waarna je de ruimte krijgt voor eigen inbreng en je vragen aan Job Cohen.

 

Graag nodigen wij je voor deze ledenbijeenkomsten uit. Hieronder staat een overzicht van de drie bijeenkomsten.

Voor de ledenbijeenkomsten geldt een inloop met thee en koffie vanaf 19.30 uur. Het officiële programma duurt van 20.00 tot 21.30 uur.

Let op: vergeet je niet op te geven voor de ledenbijeenkomst van jouw keuze! Je kunt reserveren via de telefonische reserveerlijn van de PvdA: 0900-9553. Voor aanmelding heb je het nummer nodig van de bijeenkomst. Per bijeenkomst vind je hierboven het reserveringsnummer.

Hopelijk mogen wij je op één van de bijeenkomsten begroeten!

Met vriendelijke groet,
Lilianne Ploumen