20 mei 2009

Betere doorstroming verkeer in aantocht

Als fractie hebben we ervoor gepleit dat voetganger een vrijere positie te geven bij verkeerslichten. Wij zijn voor verkeerslichten die standaard op knipperen staat, tenzij je als voetganger op de knop drukt om met groen licht over te kunnen steken. Hiermee heeft de voetganger meer vrijheid om te kiezen voor de manier waarop hij de weg over wil steken zonder het risico op bekeuringen. De wethouder heeft toegezegd een pilot te zullen houden om uit te proberen of dit voor Eindhoven goed zou kunnen werken. Ten slotte hebben we samen met GroenLinks en Stadspartij gepleit voor nog kortere wachttijden van fietsers dan al in de huidige voorstellen aan de orde is. Volgens de wethouder is dit echter niet technisch haalbaar. Wel was de wethouder op ons uitdrukkelijk verzoek bereid nader te gaan onderzoeken op welke wijze de positie van fietsers bij kruispunten verder kan worden verbeterd, waarbij we met name denken aan de techniek om de fietsers uit alle richtingen tegelijkertijd groen licht te geven. Deze techniek past bij ons streven om van Eindhoven niet alleen een aantrekkelijke auto- en ov-stad te maken maar ook een aantrekkelijke fietsstad.