19 december 2009

Bestuurscrisis niet in belang van de stad

Geconfronteerd met grote onzekerheid over de mogelijke politieke gevolgen (waarbij het niet alleen ging om de opstelling van wethouder Mittendorff en de CDA-fractie, maar ook over de opstelling van de andere collegeleden) ging het uiteindelijk nog maar om één vraag: nemen we het risico voor een mogelijke bestuurscrisis in onze stad of willen we, ook voor de laatste twee maanden bestuursverantwoordelijkheid blijven houden? Anders geformuleerd: helpen wij op dit moment de stad, onze inwoners en de raad vooruit met een bestuurscrisis? Het antwoord is: nee. Juist in een periode van zware economische en financiële omstandigheden is de stad gebaat bij een sterk stadsbestuur dat besluiten kan nemen om grote (woningbouw)projecten vlot te trekken. Een bestuurscrisis zou impliceren dat een aantal belangrijke dossiers die er nog aankomen, zoals Plaza en Design, deze periode niet meer op behandeld zouden worden. En ook het cultuurdossier, waarin de raad dinsdag het college vroeg snel met het vervolg te starten, zou vertraagd worden.

Zoals altijd in de politiek gaat het ook hier om belangenafweging: óf voor óf tegen is te simpel. In onze stemverklaring bij de MvA hebben we aangegeven dat ook wij kritisch staan tegenover het hele proces rondom CultuurTotaal en de rol van de wethouder daarbij, maar dat het belang van de stad voor de PvdA-fractie op dit moment zwaarder weegt. Beter én eerlijker kunnen we het niet verwoorden.

Gaby van den Biggelaar
fractievoorzitter