29 september 2010

Besluit over Kanaalvisie maanden later

De meeste fracties vroegen zich af of met het vaststellen van de ka­naalvisie geen onomkeerbare be­slissingen op verkeersgebied wor­den genomen. „Wij zien dit zo niet zitten”, stelde Nico Stoevelaar namens het CDA. „Het is nu een lappendeken van kleine plannetjes die bij elkaar zijn gevoegd.”

 

Volgens wethouder Mary Fiers is het lastig het in het plangebied ie­dereen naar de zin te maken. „ Er komen hier verschillende belan­gen bij elkaar, het is geen mooi af­gelegen bedrijventerrein als de Esp.” Dat buurtbewoners niet in de plannen zijn gekend, noemde ze ‘te kort door de bocht gerede­neerd’. „Participatie betekent niet altijd dat iedereen zijn standpunt in het eindresultaat terugziet.” Col­lega- wethouder Joost Helms gaf aan met een zogenoemde mobili­teitsvisie voor de héle stad bezig te zijn. Een meerderheid van de com­missie vond het beter dáár dan op te wachten, zodat de Kanaalvisie daar in het voorjaar beter in past.

Ad de Koning