29 mei 2013

Begroting: proces én inhoud.

7 november 2008
In een analyse over de begrotingsbehandeling in de raad van Eindhoven suggereert het Eindhovens Dagblad dat de PvdA-fractie tegen een door (een deel van) de oppositie ingediende Motie van Afkeuring zou hebben gestemd omdat een coalitiefractie dat blijkbaar niet kan maken.
Immers, ook de PvdA-fractie is de slechte informatievoorziening vanuit het college spuugzat, aldus de analyse. In onze bijdrage tijdens de begrotingsbehandeling is dit inderdaad, in wat andere bewoordingen, naar voren gebracht. Tegelijkertijd hebben we aangegeven dat wij geloven in de intentie van het college om tot verbetering te komen en dat er ook verbeteringen merkbaar zijn.
Er zijn echter andere redenen om de motie van afkeuring af te wijzen. De motie stelde namelijk dat het college een ondeugdelijke begroting had neergelegd. Hiermee is de PvdA het absoluut niet eens! Wij zijn van mening, dat er een financieel solide begroting ligt waarin keuzes worden gemaakt voor belangrijke ambities uit ons coalitieaccoord. In deze begroting is extra geld uitgetrokken voor integrale wijkvernieuwing en krachtwijken, voor meer groen en voor verbeteringen op het gebied van verkeer. Met dit geld willen we de leefbaarheid in  wijkvernieuwingsgebieden vergroten en de situatie van bewoners in de Krachtwijken verbeteren.
Met dit geld zal gewerkt worden aan het onderhoud van grote parken, en de inrichting van de omgeving rond enkele riviertjes zoals de Gender, Ekkersrijt en de Dommel. Met dit geld willen we de doorstroming in de stad verbeteren, door bijvoorbeeld ongelijkvloerse kruisingen op de rondweg en het realiseren van een groene golf. Verder willen we het comfort van fietsers en voetgangers bevorderen. En niet te vergeten de verbeteringen in het Openbaar Vervoer: gratis voor 65+ en 12-, en meer lijnen. Als duale coalitiepartij heeft de PvdA zich sterk gemaakt voor extra geld in de begroting voor School 23 (zie elders op deze site). Uiteindelijk is daarvoor € 300.000 gereserveerd. Natuurlijk moet de raad door het college goed en tijdig geïnformeerd worden. Gebrekkige informatievoorziening maakt een begroting echter niet inhoudelijk ondeugdelijk. Als grootste coalitiepartij blijven we kritisch op vorm én inhoud.