13 juli 2005

Armoedebeleid: OAE zélf aan zet

De PvdA steunde deze motie niet omdat de gemeenteraad in afwachting is van hernieuwd en verruimd armoedebeleid later dit jaar. De PvdA vindt het verstandiger om op dát moment veel bekendheid te geven aan mogelijk nieuwe regelingen en vond de motie van Rennenberg dus op een verkeerd moment komen. In hetzelfde artikel verwijt Rennenberg het college van burgemeester en wethouders te weinig aandacht te hebben voor het armoedeprobleem in onze stad: “Ze luisteren toch niet”.

De PvdA heeft het college gedurende deze raadsperiode herhaaldelijk gevraagd het  armoedevraagstuk in beeld te brengen, om goed te kunnen beoordelen waar hiaten zitten of waar veranderingen noodzakelijk zijn. Op basis van een dergelijk onderzoek kan vervolgens het armoedebeleid verbeterd worden. Een meerderheid van de raad is daar zelfs voor. Maar waarom gebeurt dat dan niet? Waarom moeten alle politieke zeilen worden bijgezet om bezuinigingen op het armoedebeleid, voorgesteld door het college, te voorkomen? Omdat de meerderheid van de raad nog steeds niet gevolgd wordt door het college, waarin wethouder Claassen (Leefbaar Eindhoven) klaarblijkelijk een ondergeschikte rol speelt.
Een college wat nu al drie jaar mede in het zadel gehouden wordt door het OuderenAppel van Rennenberg.

Drie jaar lang heeft het OuderenAppel de achtereenvolgende begrotingen van dit college gesteund. Drie jaar lang heeft het OuderenAppel van Rennenberg het college hier zijn gang laten gaan! Rennenberg draagt dus zelf politieke verantwoordelijkheid voor het beleid dat hij verwerpt. De PvdA roept het OuderenAppel op zijn laatste kans te grijpen: maak mét de PvdA bij de komende begrotingsbehandeling een vuist voor een beter en rechtvaardiger armoedebeleid!

Gaby van den Biggelaar
Gemeenteraadslid PvdA