27 mei 2013

Algemene Ledenvergadering 6 juni 20.00u

UITNODIGING

Datum: donderdag  6 juni 2013
Plaats:  Stadhuis  Eindhoven, kamer 2.01 (2e etage)
Tijd:     inloop:  20.00 uur en invullen presentielijst
           start:   20.15 uur

Agenda

* Opening/mededelingen
   – Actuele zaken 
   – Kennis maken  met Yasin Torunoglu

* Financiële afrekening en verantwoording afgelopen boekjaar

* Stand van zaken gemeenteraadsverkiezingen 2014
   – Rondvraag (Relevante vergaderstukken worden z.s.m. op onze website gezet.)

Graag tot de 6e juni!

Namens het bestuur PvdA-Eindhoven,

Tineke Bruijs
Secretaris