23 september 2005

Ad Pastoor bevoordeelt bouwbedrijf

Beide transacties vonden plaats nadat de wethouder en twee gemeente-ambtenaren zich volgens getuigen door de twee ondernemers hadden laten fêteren in Monaco.De wethouder gaf gisteren aan het eind van de middag aan geen tijd te kunnen vinden om te reageren.Onder zware druk van Pastoor (Leefbaar Eindhoven, wethouder voor grondzaken) is een van de vier door ambtenaren geselecteerde projectontwikkelaars voor Waterrijk uit de dossiers geschrapt. Bouwbedrijf Moeskops is op last van de wethouder, zonder verdere argumentatie, aan het lijstje toegevoegd. Moeskops stond op de 31e plaats in de ambtelijke beoordeling van in totaal 73 kandidaat-bouwbedrijven.

De directeur van de dienst stedelijke ontwikkeling en beheer, die pas drie maanden daarvoor was benoemd, heeft formeel ingestemd met de ingreep van Pastoor in mei. Direct betrokken ambtenaren deden dat daarvoor uitdrukkelijk niet. Over de inmenging van Pastoor in het dossier Waterrijk is grote consternatie ontstaan binnen het ambtenarenkorps. Bovendien neemt de kritiek vanuit de Eindhovense raad over het eigengereide optreden van Pastoor hand over hand toe.In het uiteindelijke ambtelijke voorstel met betrekking tot de selectie van projectontwikkelaars voor Waterrijk wordt impliciet verwezen naar de inmenging van Pastoor. Bij de uiteindelijke keuze wordt aangetekend dat ’een en ander door de wethouder is vastgesteld’.

Een dergelijke mededeling is hoogst ongebruikelijk in ambtelijke stukken. Ingewijden noemen die toevoeging ’een compromis tussen de wethouder en de dienst, die het pertinent met elkaar oneens zijn’. Ambtenaren stellen verder dat het uiteindelijke besluit in het voltallige college had moeten worden besproken. Dat is niet gebeurd. De gemeentesecretaris en de directeur van de dienst hadden B en W op het belang van het dossier moeten wijzen. Het college blijft uiteindelijk verantwoordelijk, ook al greep de wethouder in zijn eentje in.
In het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur heeft deze krant gevraagd om het volledige dossier rond de selectieprocedure.

Joep Crolla
Peter Scholtes