28 mei 2009

Aandacht voor meest kwetsbare werklozen!

In de politieke discussies rondom de totstandkoming van het arbeidsmarktbeleid heeft de fractie van de PvdA erop gehamerd dat dit beleid zich niet slechts mocht richten op uitstroom van relatief “gemakkelijk” te herplaatsen werklozen, zoals hoogopgeleiden of mensen die nog kort zonder werk zijn. Omdat de gemeente financieel wordt afgerekend op de uitstroomcijfers zou het verleidelijk zijn daarop te sturen. Voor de PvdA is het arbeidsmarktbeleid pas écht sociaal als we erin slagen juist de meest kwetsbare werklozen, zoals arbeidsgehandicapten, laag opgeleiden en oudere werklozen weer aan een baan te helpen. Daarom hebben wij in de discussies destijds daarop de nadruk gelegd. De Jaarrekening over 2008 gaf ons onvoldoende informatie om te beoordelen en te controleren of de gemeente daarin is geslaagd. Wij hebben het college gevraagd ons hierover op korte termijn nader te informeren. Tevens zijn we benieuwd of en in hoeverre de economische crisis van invloed is op deze doelstelling.