29 mei 2013

2007: veel sociale uitdagingen

31 december 2006

De PvdA in Eindhoven kijkt terug op een zeer succesvol jaar 2006. We kwamen in de raad met maar lieftst 14 zetels. Jammer genoeg vielen de landelijke verkiezingen voor ons erg tegen. Maar ook landelijk is het signaal van de kiezer duidelijk. Nederland moet sociaal een beentje bijtrekken. Dat moeten we ook in Eindhoven. Met een college waarin we eendrachtig samenwerken met het CDA en de SP moet dit gaan lukken. Een van de belangrijkste erfenissen van dit kabinet is de invoering van de wet maatschappelijke ondersteuning de WMO op 1 januari 2007. Hiervoor is Hans Martin Don bestuurlijk verantwoordelijk in Eindhoven. De WMO biedt een nieuw wettelijk kader voor zorgtaken en verplichtingen van de gemeenten op maar liefst negen prestatievelden. Deze raken vooral de zorgtaken die gemeentes krijgen overgedragen uit o.a. de AWBZ; maar ook het bevorderen van sociale cohesie ( de boel bij elkaar houden) is een wettelijke taak van de gemeente. De wethouder heeft gezegd dat hij hier nog een prestatieveld aan toe wil voegen ;”Een vlekkeloze invoering en de intentie om over de grenzen van de ambtelijke diensten heen te kijken en te zorgen voor een invoering van de WMO op alle terreinen.” Woonservice zones om maar een voorbeeld te noemen gaan niet alleen over de zorgvoorzieningen, maar ook over veiligheid en inrichting van de openbare ruimte.Zo zijn er meerdere voorbeelden te noemen. Dit college wil werk maken van een sociaal Eindhoven en ziet de invoering van de WMO als een kans om Eindhoven een socialer gezicht te geven. De rijksmiddelen hiervoor schieten te kort. Ook hier maakt ons college zoch sterk in gevechten met de VNG. Mochten de middelen niet toereikend zijn zal Don ( tevens wethouder financieen) zijn uiterste best doen middelen vrij te spelen binnen de begroting.
In de portefeuille van de heer Don ( mijn portefeuille in de raad) staan naast de WMO nog een aantal zeer belangrijke zaken op de rol voor het komende jaar. Dat zijn de nieuwe wet inburgering en de resultaten van een rekenkameronderzoek naar het armoedebeleid. De nieuwe wegen die zijn collega Merrienboer inslaat met de Vrije Tijds Accommodaties raken eveneens de welzijnsportefeuille van Don. Kortom er is genoeg te doen in de sociale portefeuille. Tot nu toe kan ik er vanuit de raad een ding over zeggen. Deze wethouder pakt zijn zaken voortvarend aan.
Een van de taken van de raad is hem scherp te houden en het beleid in de raad ruimhartig te steunen. Vanuit de PvdA doe ik dat met mijn twee nieuwwe collega’s Ruth van Helmond en Ertan Isik. Vanuit haar werkervaring in de zorg zal Ruth ons zeker scherp houden op de WMO en Ertan heeft vooral ervaringen met CWI en de portefeuille sociale zaken. We moesten in onze nieuwe fractie die groeide van 9 naar 14 mensen nog even aan elkaar wennen. Dat is inmiddels aardig gelukt en met het vaste voornemen onze sociale portefeuilles goed in te vullen treden wij 2007 hoopvol tegemoet. Voor ons eigen werk, voor het motiveren en controleren van het college maar vooral ten dienste van een sociaal sterk Eindhoven. De invoering van de WMO is daarbij een van de grote uitdagingen voor 2007 en volgende jaren.
 
Jan van den Biggelaar
Raadslid PvdA Eindhoven