Aktiepunten Jonge Socialisten Eindhoven

Afgelopen weken zijn de Jonge Socialisten druk bezig geweest met het formuleren van een aantal actiepunten. Deze punten zijn uiteraard gebaseerd op de idealen van de sociaaldemocratie.

Juist in deze tijd is het zaak de waarden van onze idealen voor ogen te hebben. Het huidige systeem is gebaseerd op de neoliberale visie (met name aandacht op kosten en efficiency). De Jonge Socialisten willen tijd en ruimte vrijmaken voor uitgesproken ideeën over wat echt van waarde is. Met deze volgende actiepunten gaan de Jonge Socialisten zich de komende tijd bezighouden:
1.    Geen dure, maar duurzame oplossing jeugdwerkloosheid!
2.    Meer MBO stageplaatsen; Zonder stage immers geen diploma!
3.    Aanpak huisjesmelkers in Eindhoven!

Tenslotte zijn onze idealen hard nodig. De maatschappij verandert in hoog tempo. Lichamelijke, sociale en emotionele angsten worden duidelijker zichtbaar. Kortom, individualisme en onzekerheid vieren hoogtij!