2 december 2013, Stadhuis Eindhoven Kamer 2.01, 2e verdieping | Stadhuis Eindhoven Kamer 2.01, 2e verdieping

Vaststelling kandidatenlijst Gemeenteraad

Inloop: 19:45u
Start vergadering: 20.00u

Waar: Stadhuis Eindhoven Kamer 2.01, 2e verdieping

Vergeet niet dat u voor deze vergadering moet beschikken over een geldig legitimatiebewijs. U moet dit bij binnenkomst tonen in verband met uw stemrecht.