8 januari 2014, Stadhuis | Stadhuis

Algemene Ledenvergadering in het kader van het congres.

Inloop: 19.45 uur

Begin: 20.00 uur

Eindtijd: 22.00 uur

Onderwerp:  Het congres van 15/16 februari in Breda

Informatie hierover is vanuit het landelijk bureau al naar alle leden verstuurd.

In die informatie staat ook steeds vermeld over welke onderwerpen er amendementen kunnen worden ingediend (amendeerbaar).

Namens het bestuur verzoek ik u de voorstellen voor de amendementen voor  6 januari 2014

te mailen naar: tinekebruijs@gmail.com

alleen in het format dat u kunt vinden op onze website.

(Voorstellen die te laat gemaild zijn, worden niet meer in behandeling genomen!)