Aandacht geef je door!

IMG_3816

Link naar maatschappelijke verkenning ‘Eenzaamheid’

Volgens recente cijfers van de GGD Brabant-Zuidoost is ruim 40% van de beroepsbevolking in Eindhoven eenzaam. En 50% van de 65-plussers. Ernstige eenzaamheid komt 12 procent van de inwoners voor. Dit zijn schokkende cijfers. Aanleiding voor de PvdA Eindhoven om op onderzoek uit te gaan.

Donderdag 16 en vrijdag 17 april 2015 zijn vrijwilligers van de PvdA in gesprek gegaan met zowel professionele organisaties als meer informele organisaties van vooral vrijwilligers. Dit gaf een goed beeld op van oorzaken en trends. Sommige oorzaken liggen bij de persoon zelf, maar er zijn er ook maatschappelijke trends die van invloed zijn op eenzaamheid. Eenzaamheid is dus niet alleen een individueel probleem, maar heeft ook alles te maken met de inrichting, cultuur en manier van denken in onze samenleving..

Eenzaamheid is dus iets van ons allemaal, zowel het probleem als de oplossing/verlichting er van. Luisteren naar elkaar, aandacht hebben voor elkaar is iets dat zich niet laat organiseren, maar een appèl aan alle Eindhovenaren in relatie tot hun mede-inwoners.

FullSizeRenderDe PvdA wil de aandacht vestigen op dit maatschappelijk vraagstuk en hield daarom de actie ‘aandacht geef je door’.
Op zaterdagochtend 18 juli deelde de PvdA, zoals wel vaker, rozen uit. Dit keer met de bedoeling om de rozen door te geven. Veel mensen wisten meteen aan wie ze de roos gingen doorgeven. Opa en oma werden vaak genoemd, maar ook de buurvrouw en buurman. Het onderwerp leeft duidelijk onder de Eindhovenaren, want er kwamen veel persoonlijke verhalen los. Een bezoeker van de dak- en thuislozen-opvang heeft rozen meegenomen om daar ‘door te geven’.

Er zijn ook aanbevelingen voor de Gemeente Eindhoven. De PvdA heeft daarom een pamflet gemaakt met daarin haar bevindingen en aanbevelingen. Deze bevindingen worden aan het college van B&W overhandigd, want zij werken momenteel aan een gemeentelijke aanpak van eenzaamheid.

Lees hier het pamflet‘Verkenning door Eindhoven. Eenzaamheid is van ons allemaal.’

Voor meer informatie: Ellen Schoumacher