Ward Overeem

Fractielid
Welzijn, (jeugd)zorg en armoedebeleid > Vz. Raadswerkgroep sociaal domein

Ik ben Ward Overeem, trotse inwoner van Eindhoven en sinds maart 2014 raadslid voor de PvdA. Samen met mijn vriendin Janine woon ik in Woensel-West en zing met veel plezier in het Lampegats Gemengd Mannenkoor, bekend van Ameezing Eindhoven en de Musical Carnavalx.

Wat doe ik in het dagelijksleven nog meer
In het dagelijks leven ben ik zelfstandig ondernemer en eigenaar van Bureau Re-Ward, een bedrijf dat over de grenzen van gemeenten en bedrijven heen, oplossingen aanbiedt die leiden tot duurzame inzetbaarheid van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (o.a. advies op kwalitatieve invulling van social return en de Participatiewet). Verder ben ik werkzaam voor Metechnica BV als senior arbeidsmarktcoach waar ik landelijk verantwoordelijk ben voor de uitvoering van het sectorplan van de Technische Installatiebranche (OTIB).

Deze raadsperiode houd ik me bezig met de decentralisaties en inhoudelijke veranderingen t.a.v. (jeugd) zorg, welzijn, de langdurige zorg en (passend)onderwijs. En adviserend arbeidsmarktbeleid.

Contact/ op de koffie
Mocht u vragen hebben of gewoon gezellig een keer koffie willen drinken spreek me gerust aan:

Ward Overeem
Raadslid PvdA, Zorg, Welzijn, speciaal onderwijs en armoedebeleid.
Gedeeld voorzitter Raadswerkgroep Sociale Domein
Lid van de Geloofsbrievencommissie

Contact:

Mail:
w.overeem@eindhoven.nl
ward@pvda-eindhoven.nl

Mobiel:
06-53608317

Social Media:
www.twitter.com/WardOvereem
www.wardovereem.nl
https://www.facebook.com/PvdaEindhoven

 

 

Rondvraag en antwoord: Verlichting voor Wim Van Doorne Muziekkiosk

door Ward Overeem op 6 september 2017
Foto Ward Overeem

Al enige tijd is men bezig met de herinrichting van de parkeerplaats tussen het Parktheater en het Stadspaviljoen. Zoals het zich laat aanzien een verbetering. Tenzij je ineens midden voor het podium van de Van Doorne Kiosk een verlichtingspaal plaatst. Met verbazing nam ik hier kennis van.

lees verder »

Antwoord rondvraag vertraging toekenning meedoenbijdrage.

door Ward Overeem op 3 augustus 2017

In juni sprak ik enkele mensen uit de stad die aangaven dat er nog geen toekenning van de meedoenbijdrage over 2017 had plaatsgevonden. Conform de indienings- en reactietermijn had de aanvraag voor zover bij mij bekend voor 1 mei 2017 beoordeeld moeten worden. Navraag door enkele aanvragers bij de gemeente leverde het antwoord op dat er sprake zou zijn van

lees verder »

De week van Ward

door Ward Overeem op 22 juni 2017

In sommige periodes wordt je als raadslid geleefd en dat is best wel eens lastig. Naast een goed gevulde agenda met deadlines van je raadswerk, heb ik een agenda van mijn andere werk en heb ik uiteraard ook nog een privéagenda. Dit alles vraagt om goede afstemming. De éne keer lukt dat beter dan de andere keer.

lees verder »

Burgerinitiatief Boschdijk – de bewoners aan zet!

door Ward Overeem op 31 mei 2017
Foto Ward Overeem

Allereerst wil ik namens onze fractie de initiatiefnemers met hun burgerinitiatief ‘Herinrichting Boschdijk’ een compliment geven. Zij hebben namens ruim 550 mensen, actief de moeite genomen om de politiek te overtuigen van hun belangen. Het gaat hen om de veiligheid van de Boschdijk binnen de ring en om goede oversteekplaatsen.

lees verder »

Open dag bio-energiecentrale een succes.

door Ward Overeem op 23 januari 2017

De bio-energiecentrale op Strijp T voorziet 3000 huishoudens van stroom en de warm watervoorziening maakt gebruik van de infrastructuur van de door Philips vroeger aangelegde buizen onder de grond. Strijp S, Vredeoord, complex Lichttoren en deel Grote Beek zijn voorbeelden van gebieden die de bio-energiecentrale voorziet. Juni vorig jaar kreeg ik diverse klachten over stankoverlast

lees verder »

Blog Ward op raadsledennieuws.nl

door Ward Overeem op 9 januari 2017
Foto Ward Overeem

Vorig jaar ben ik door SDU uitgeverij gevraagd of ik niet regelmatig een blog wilde schrijven op www.raadsledennieuws.nl. Het doel is om het raadswerk en je overwegingen te delen met anderen. Dat is natuurlijk een eer en tegelijkertijd hartstikke leuk om te doen. Graag deel ik met jullie mijn eerste column van dit jaar.

lees verder »

Antwoord raadsvragen PvdA over bio energiecentrale Strijp T

door Ward Overeem op 5 november 2016
Foto Ward Overeem

Op 6 oktober 2016 heb ik enkele raadsvragen gesteld over de bio-energiecentrale op Strijp T. De antwoorden door het college vindt u hier onder terug. Gezien het feit dat ze pas afgelopen vrijdag zijn binnen gekomen beraad ik mij nog op de antwoorden die gegeven zijn. Positief is dat betrokken bewoners in het najaar een

lees verder »

De week van Ward

door Ward Overeem op 10 oktober 2016

Het leuke van raadslid zijn is dat je heel afwisselend werk hebt. Het éne moment krijg je vragen en opmerkingen in je mailbox, per telefoon of tegenwoordig natuurlijk via social media, en het andere moment leg je werkbezoeken af zit je in een vergadering of schrijf je stukjes voor op de website.

lees verder »

Deel 2 Raadsvragen over uitstoot Bio-energiecentrale Strijp T

door Ward Overeem op 6 oktober 2016

Geacht college, Begin juli heeft een groep bewoners uit Woensel-West via Nextdoor en bij onze fractie haar zorgen geuit over de uitstoot van de Bio-energiecentrale op Strijp T. Medio juli heb ik namens de PvdA contact gezocht met de gemeente Eindhoven en deze zorgen gedeeld.

lees verder »

Ongerustheid om zwarte rook bio-energiecentrale Strijp R

door Ward Overeem op 10 augustus 2016

Afgelopen maand kreeg ik van buurtbewoners uit Woensel-West enkele vragen over de bio-energiecentrale op Strijp R. Er kwam soms zwarte rook uit de schoorsteen en deze liet een vervelende geur en zelfs roetdeeltjes achter op kozijnen van ramen. Er was enige onrust en dat was voor mij aanleiding hier direct actie op uit te zetten.

lees verder »

De week van Ward

door Ward Overeem op 11 juli 2016
Foto Ward Overeem

Afgelopen week stond in het teken van het bespreken van de jaarrekening. De week ervoor hadden we al de Kadernota besproken. Dat was deze keer anders dan andere jaren aangezien wij normaal gesproken altijd eerst starten met de jaarrekening en vervolgens met de kadernota.

lees verder »

Geen jaarlijkse herindicatie voor mensen zonder perspectief op herstel

door Ward Overeem op 23 juni 2016

Dit is in het kort de inhoud van de motie die ik gemaakt had en namens de fractie van de PvdA samen met de partijen SP, VVD, BBL, OAE en de CU afgelopen dinsdag tijdens de raadsvergadering indiende. Ieder jaar moeten mensen die chronisch ziek of ernstig gehandicapt zijn opnieuw gekeurd worden.

lees verder »

Rekenkamerrapport Informatieveiligheid en privacy in het sociaal domein.

door Ward Overeem op 30 mei 2016

Vorige week werd het Rekenkamerrapport ‘Informatieveiligheid en privacy in het sociaal domein, een open deur’ besproken. Het is al diverse keren aangegeven door de PvdA, privacy en de borging ervan is ons een groot goed. Het college heeft onze wens om alle aanbevelingen in het Rekenkamerrapport over te nemen gehonoreerd.

lees verder »

Motie PGB – afdeling Eindhoven

door Ward Overeem op 26 mei 2016

Naar aanleiding van de Maatschappelijke Verkenning PGB door ombudsteams uit de regio verschijnt binnenkort een rapport met daarin opgenomen aanbevelingen. Gezien aanstaand congres hebben wij de noodzaak gezien om alvast onderstaande motie in te brengen.

lees verder »