Raadsleden

Frank Depla

Fractievoorzitter

Economie & Mobiliteit en Financiën & Bestuur

Arnold Raaijmakers

Vice-fractievoorzitter

Ruimtelijke ordening & Financiën en Werk & Economie

Edith van Dijk

Fractielid

Commissie Ruimte & Vastgoed en Raadswerkgroep Woonvisie

Ellen Schoumacher

Fractielid

Zorg, Welzijn en Armoedebeleid

Hafid Bouteibi

Fractielid

Economie & Werk

Ward Overeem

Fractielid

Welzijn, (jeugd)zorg en armoedebeleid > Vz. Raadswerkgroep sociaal domein